unsere
Sänger

Die Sängerschar

  1. Reihe v. links: Josef Mertl, Xaver Münch, Rudolf Setzer, Karl Zankl, Johann Paulus, Hannes Rupp, Martin Rupp, Johann Graf, Karl-Heinz Ochsenkühn, Martin Forster sen., Paul Koller, Wolfgang Wagner
  2.  Reihe v. links: Martin Forster jun., Thomas Forster, Georg Bogner, Martin Schaller, Helmut Korndörfer, Karl Distler, Udo Lenz, Franz Münch, Xaver Wittmann, Peter Schuyer, Martin Gmelch, Johann Bauer, Christian Kirsch
  3. Reihe v. links: Dieter Schidt, Johann Diepold, Franz Düring, Steffen Wötzel, Rudolf Tratz, Josef Reindl, Johann Koller, Bernd Sünderhauf, Johann Mertl, Helmut Senft, Johann Kirsch, Walter Dubowy, Peter Voll, Franz Mederer

Sänger nach Stimmen

1. Tenor

Bauer Johann
Forster Thomas
Ochsenkühn Karl-Heinz
Rupp Martin
Rupp Michael
Tratz Rudolf
Wittmann Xaver - nicht mehr aktiv

 

 

Chorleiter: Rupp Hannes

2. Tenor

Bogner Georg  
Forster Martin jun.
Lenz Udo
Mederer Franz - nicht mehr aktiv
Mertl Josef 
Reindl Josef
Schaller Martin
Schmidt Dieter
Zankl Karl - nicht mehr aktiv

1. Bass

Diepold Johann   
Düring Franz
Graf Johann 
Koller Johann
Korndörfer Helmut 
Münch Xaver - verstorben
Paulus Johann
Senft Helmut
Setzer Rudolf - nicht mehr aktiv
Sünderhauf Bernd 
Wötzel Steffen

2. Bass

Distler Karl - nicht mehr aktiv
Dubowy Walter
Forster Martin sen. - verstorben
Gmelch Martin - nicht mehr aktiv
Kirsch Christian
Kirsch Johann
Koller Paul
Mertl Johann
Münch Franz - nicht mehr aktiv
Schuyer Peter
Voll Peter
Wagner Wolfgang